Türkiye'de Endüstriyel Orman Plantasyonları Tesisi ve Geliştirilmesi Projesi

 • ENDÜSTRİYEL AĞAÇ TARIMI SAN. VE TİC. A.Ş.

  Dünyadaki 200 milyon h olan ağaçlandırma alanının %90'ı endüstriyel odun talebini karşılamak amacıyla kurulmuştur. (Kanowski, 1997).

  Ülkemizdeki orman alanı yaklaşık 21,7 milyon h kadardır (OGM, 2013).

  Ülkemizde ise 21,7 milyon h olan doğal orman alanının %0,03’ü genişliğinde yaklaşık 55-60 bin h endüstriyel ağaçlandırma alanı bulunmaktadır. Bu, toplam orman alanının %0,3'üdür.

  Söz konusu ağaçlandırmalar, genellikle hızlı gelişen türlerin ekolojik isteklerine uygun, odun üretimi yapılmayan bozuk, batalık alanlarda kurulmuştur.

  Endüstriyel ağaçlandırma sayesinde daha ucuz odun hammaddesi üretilmektedir. Bu durum, odun işleyen sanayi kuruluşlarının ihracat yeteneğini artırmada en önemli konudur.

  Bu amaçla, her geçen gün artan odun hammaddesi açığının, doğal ormanlarımızdan değil, odun üretimi maksadıyla tesis edilecek endüstriyel ağaçlandırma sahalarından karşılanması amacıyla 2005 yılında lif yonga, kağıt ve ambalaj sanayi sektörleri başta olmak üzere çeşitli iş çevrelerinden 26 kurucu ortak ve OYKA'nın kurucu üyeliğiyle Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ENAT) kurulmuştur.

  ENAT’ın ormancılık sektörünün ülke ekonomisine olan katkısını artırabilmek ve endüstriyel ağaçlandırma yatırımlarını geliştirmek amacıyla desteklediği "Türkiye’de Endüstriyel Orman Plantasyonlarının Tesisi ve Geliştirilmesi" Projesi, TEMA Vakfı ile Çevre ve Orman Bakanlığı işbirliğinde başlatıldı. Proje, İstanbul ve Abant İzzet Baysal Üniversiteleri Orman Fakülteleri katkıları ve İzmit Hızlı Gelişen Orman Ağaçları ve Kavakçılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütüldü.

  OYKA Kağıt Ambalaj, erozyon ve karbon emisyonunun azaltılması, kırsal kalkınmaya katkı sağlanması, dış pazarlara bağımlılığın azaltılması ve yeni istihdam olanakları yaratılması amacıyla kurulmasına ön ayak olduğu ENTA aracılığıyla sosyal sorumluluk projelerine ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır.


İLK AĞAÇLANDIRMALAR

Proje çerçevesinde ilk ağaçlandırmalar, Bursa-Karacabey Kıranlar Köyü’nde başlatıldı. 2012 yılı itibarıyla, Karacabey'in Kedikaya ve Dağesemen Köyleriyle Çanakkale-Ezine Kızılköy’de ve Gökçeada’da toplam 1255 h arazide 1.750.000 adet fidan dikildi.

SONUÇ

Dünyada giderek büyük bir sorun haline gelen karbon emisyonu ve küresel ısınmaya karşı en etkili çözüm şüphesiz yeşil örtüyü korumak ve genişletmektir. Ağaç yetiştirme ve kitlesel odun hammaddesi üretimini amaçlayan ağaç tarımı yapılmasına destek vererek ekonomiye olduğu kadar çevreye hizmet etmeyi amaçlayan ve sosyal sorumluluğa duyarlı olmanın bilincinde olan OYKA, ENAT projesinde kuruluş aşamasından itibaren yer aldı.